Director: 

D A R I A  T I K U N O V A

+ 7 916 706 72 32

International booking: 

M A R I A  M E T E L

+ 7 916 547 11 46

lilasagency@gmail.com

V I C T O R I A  M O S I E N K O

+7 926 757 68 75

victoria.lilasagency@gmail.com

Models school: 

M A R I A   M A K A R E N K O

+ 7 985 111 77 56

 

lilasagency@gmail.com    

  • Серый Vkontakte Иконка
  • Серый Instagram Иконка
  • Серый Facebook Icon

ADDRESS:

PO 119072, Russia, Moscow, Bersenevskaya Naberezhnaya, 18-20-22/1 (Kropotkinskaya metro station)